دستگاه پرس ماکارونی 300 کیلو

دستگاه پرس ماکارونی 300 کیلو

Press pasta 300 001

Press pasta 300 002

Image Title
X

Right Click

No right click